22 759 54 50 UL. KRASZEWSKIEGO 33/7 05-803 PRUSZKÓW

PANASIUK TAŁANDZIEWICZ ADWOKACI s.c.

Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, postępowań sądowych, prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa karnego oraz postępowań sądowo-administracyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ZESPÓŁ

Artur Panasiuk, adwokat, współzałożyciel i wspólnik kancelarii, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odbył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, włada również językiem angielskim.

artur.panasiuk@ptadwokaci.pl

 

Mikołaj Tałandziewicz, adwokat, współzałożyciel i wspólnik kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Uniwersytetem Floryda, ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, włada również językiem angielskim.

mikolaj.talandziewicz@ptadwokaci.pl

 

Arkadiusz Łęczycki, adwokat, długoletni współpracownik kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, włada językiem angielskim.

arkadiusz.leczycki@ptadwokaci.pl

 

Katarzyna Sawicka, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, posługuje się również językiem niemieckim.

katarzyna.sawicka@ptadwokaci.pl

 

Magdalena Kozłowska, aplikant adwokacki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie w trakcie aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, posługuje się również językiem angielskim.

magdalena.kozlowska@ptadwokaci.pl

 

dr Marek Geszprych, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, seminarzysta Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, włada również językiem angielskim.

 

Anna Golonka, pracownik sekretariatu.

anna.golonka@ptadwokaci.pl

 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Pomoc prawna dla przedsiębiorców.

 

 
Prowadzimy bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności deweloperów, przedsiębiorstw budowlanych, handlowych, produkcyjnych oraz zajmujących się wynajmem nieruchomości.

Pomoc prawną świadczymy zarówno w Kancelarii jak i w siedzibach naszych Klientów.

Doradztwo prawne może być prowadzone przez nas również w języku angielskim.

Oferowana przez nas pomoc prawna dotyczy w szczególności:

Prawa cywilnego – opracowujemy opinie oraz informacje prawne; przygotowujemy, sprawdzamy i negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy cywilnoprawne; wykonujemy analizy stanu prawnego nieruchomości.

Postępowań sądowych – reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi w sporach dotyczących zagadnień prawa cywilnego, w tym w sprawach dotyczących wykonania umów (m.in. w sprawach o zapłatę), praw do nieruchomości, ochrony dóbr osobistych, prawa pracy. Prowadzimy skuteczną windykację należności przedsiębiorców.

Prawa korporacyjnego – oferujemy stałą, bieżącą obsługę w zakresie prawa korporacyjnego; pomagamy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, ich łączeniu, przekształcaniu i likwidacji; reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym; pomagamy przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń.

Prawa pracy – oferujemy doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień i obowiązków pracodawców oraz pracowników, wypadków przy pracy, a także wszelkich innych problemach prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników.

Postępowań administracyjnych – prowadzimy sprawy naszych Klientów przed organami administracyjnymi we wszystkich instancjach, w szczególności zajmujemy się sprawami z zakresu prawa budowlanego, planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących cudzoziemców.

Postępowań sądowo – administracyjnych – reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach dotyczących skarg na ostateczne decyzje organów administracji publicznej przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawa karnego – zajmujemy się obroną w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem; pomagamy  osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa dochodzić swoich praw w ramach postępowania karnego.

Pomoc prawna dla osób fizycznych.

 

 
Świadczymy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w sprawach cywilnych, karnych, pracowniczych oraz administracyjnych.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Z tytułu świadczonej pomocy prawnej proponujemy wynagrodzenie ustalane indywidualnie z naszymi Klientami w następujących formach:

Wynagrodzenie godzinowe – określane według ustalonej z Klientem stawki godzinowej, której wysokość zależy od charakteru czynności. Przy wynagrodzeniu godzinowym, jako opcję stosujemy maksymalne limity godzin, po przekroczeniu których nie jest naliczane dalsze wynagrodzenie za pracę na rzecz Klienta przy realizacji zleconej czynności.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw przed sądem – w przypadku reprezentowania Klienta przed sądem nasze wynagrodzenie ustalamy w oparciu o stawki wynikające z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1348).

Wynagrodzenie ryczałtowe – w ramach stałej obsługi prawnej proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone indywidualnie z Klientem przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań Klienta oraz przewidywanego nakładu pracy ze strony Kancelarii.

PRO BONO

Nasza kancelaria w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej wspiera:

- Fundację Monumenta Archaeologica Barbarica,

- Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

KARIERA

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego CV oraz list motywacyjny na adres: biuro@ptadwokaci.pl

KONTAKT

 

Panasiuk Tałandziewicz Adwokaci s.c.
ul. Kraszewskiego 33/7
05-803 Pruszków

NIP: 534-246-18-76

tel. 022 759 54 50
tel./fax 022 728 77 01
biuro@ptadwokaci.pl